Chuyển đổi theo cấp số nhân

Tăng trưởng tổ chức của bạn và khống chế sự phản kháng của hệ miễn dịch trước những đổi mới sáng tạo với cuốn Cẩm nang chuyển đổi theo cấp số nhân. Hãy tải xuống Bản tóm tắt của Cuốn cẩm nang để có nền tảng cơ bản về Chương trình tăng tốc chuyển đổi theo cấp số nhân ExO Sprint

  • NTìm mô hình kinh doanh phù hợp để giúp bạn kết nối với nền kinh tế mà mọi nguồn lực là dồi dào, thay vì một nền kinh tế với nguồn lực bị hạn chế
  • NThay đổi tư duy trong tổ chức, từ tư duy tập trung vào hiệu quả sang một tư duy tập trung vào sự sáng tạo
  • NThiết lập và duy trì năng lực sáng tạo trong tổ chức của bạn
  • NTrung hòa hệ thống miễn dịch của tổ chức bạn
  • NTiếp cận với những kiến thức bên ngoài tổ chức của bạn
  • NThực hành ứng dụng những quy trình, công cụ và các kỹ thuật cần thiết để giúp tổ chức bạn luôn giữ được nhịp điệu tăng trưởng
  • NThay đổi văn hoá thông qua sự chuyển đổi cá nhân và sự nghiệp
  • NHãy dự đoán tương lai bằng cách tạo ra nó

Làm chủ Chương trình tăng tốc chuyển đổi theo cấp số nhân (ExO Sprint)

Đạt chứng chỉ Huấn luyện viên ExO Sprint để huấn luyện các Chương trình ExO Sprints và bắt đầu thay đổi thế giới cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chương trình được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.